"Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý; pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý."
Seneca

Svátostiny

9. srpna 2016 v 18:22 | Burgus |  Křesťanství
SVÁTOSTINA: Je symbolický liturgický úkon, kterým se na způsob svátosti naznačuje účinek, zvláště duchovní, jímž se dosahuje na prosby církve. Existuje celá řada rozličných svátostin, všem je jim však společná modlitba ve jménu církve. Pochází z latinského slova "Sacramentalium".
"Svátostiny jsou posvátná znamení napodobující určitým způsobem svátosti, jimiž se naznačují účinky, zvláště duchovní, a získávají se na přímluvu církve."


Denní motlitba
Známé též jako Liturgie hodin (liturgia horarum) nebo Božské oficium (officum divium). Liturgii hodin tvoří několik motliteb během celého dne - především žalmy a biblická čtení. Tyto texty se obvykle zpívají nebo částečně recitují. Tuto denní motlitbu využívají především klerici, řeholníci nebo mnišské komunity. Mohou se však modlit i laici. Texty motliteb v západní církvi jsou obsaženy v knize známé též jako Breviář (pro kněze a církevní příslušníky), nebo jako Knihy hodinek (pro šlechtické osoby - více zdobené).


Exorcismus
Je liturgický úkon, jež má za úkol z lidí, zvířat či věcí označených za posedlé, vyhnat ďábla nebo jiné zlé síly.

Pohřeb
Pohřeb je ceremoniál posledního rozloučení se zemřelým člověkem obvykle spojený s uložením ostatků zesnulého, nejčastěji pohřbením do země nebo kremací.

Přísaha
Přísaha je příslib nebo prohlášení, učiněný ve zvláštní formě, zpravidla dovolávající se něčeho, co je přísahajícímu posvátné (Boha. cti apod.). V různých církvích má danou úpravu. Například v katolické církvi existuje Kodex kanonického práva nebo Kodex kánonů východních církví, který upravuje použití přísahy.

Slib
Slib je řečový akt, při němž jedna osoba ujišťuje druhou, že v budoucnosti něco udělá nebo naopak neudělá. Vzájemný slib tvoří dohodu (smlouvu). Zvláště slavnostní a závazný slib je Přísaha.

Zasvěcení
Svěcení neboli Konsekrace, je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu. Zasvěceni bývají věřící lidé v průběhu svého života prostřednictvím iniciačních rituálů (svátostí).

Žehnání
Žehnání neboli Benedikce, je náboženský obřad, kterým se určité věci slavnostně vyprošuje Boží požehnání k její prospěšnosti lidem.

 

Další články


Kam dál

Reklama